วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย(สถานศึกษา 3D)

กศน.อำเภอพุทไธสง   ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย(สถานศึกษา  3D)
ระหว่างวันที่   7-8  กุมภาพันธ์  2554   ณ   มูลนิธิร่มโพธิ์แก้ว  สาขา  7    ตำบลบ้านแพ  อำเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์    นักศึกษา  กศน.ตำบลบ้านแวง   ได้เข้าร่วมอบรม   จำนวน  15  คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น